Elkeen vervul sy funksie om Noordrand as liggaam van Christus in liefde op te bou!

Welkom by Gereformeerde Kerk Noordrand

Groei in geloof

Die gereformeerde kerk Noordrand is deel van God se huisgesin (Efesiërs 2:19; 1 Timoteus 3:15) in die gebied waar Johannesburg, Randburg, Roodepoort en Krugersdorp bymekaar kom. 

Ons is ALLEEN deel van God se huisgesin omdat Hy ons liefhet en ons deur sy liefde verlos en as sy kinders aangeneem het (Efesiërs 1:3-8). 

Die liefde van God is die rede en doel van ons bestaan.  Elkeen in die huisgesin van God is kosbaar.  Na binne is elkeen geroep om sy funksie te vervul om Noordrand as liggaam van Christus in liefde op te bou (Efesiërs 3:16-19; 4:11-16). 

Na buite is elkeen geroep om die liefde van God in die wêreld met almal te deel tot eer en verheerliking van sy Naam alleen (Johannes 15:1-17).

  • Die DKW - Ons is ‘n groep van so 20 wat 2 maal per maand 1ste en 3de Dinsdag 10:00 saam met ander gelowiges bymekaar kom vir bybelstudie.
  • E100 Uitdaging - Is jy ‘n baie besige mens? Wil jy graag die Bybel deurlees van voor tot agter? Weet jy waar om te begin en hoe om dit te doen?
  • Dra Die Kruis - Op 22 April 2018 het gereformeerde kerk Noordrand het oud en jonk saam gekom om elkeen hul kruis te dra. 
  • Noordrand Susterskuier - Groot was die opwinding toe 28 Noordrand susters en vriendinne bymekaar gekom het vir die Noordrand Susterskuier op Saterdag 21 April.

Wat moet ons sing? Laat weet ons gerus wat jy graag wil hoor.

GK Noordrand39