Elkeen vervul sy funksie om Noordrand as liggaam van Christus in liefde op te bou!

Welkom by Gereformeerde Kerk Noordrand

Groei in geloof

Die gereformeerde kerk Noordrand is deel van God se huisgesin (Efesiërs 2:19; 1 Timoteus 3:15) in die gebied waar Johannesburg, Randburg, Roodepoort en Krugersdorp bymekaar kom. 

Ons is ALLEEN deel van God se huisgesin omdat Hy ons liefhet en ons deur sy liefde verlos en as sy kinders aangeneem het (Efesiërs 1:3-8). 

Die liefde van God is die rede en doel van ons bestaan.  Elkeen in die huisgesin van God is kosbaar.  Na binne is elkeen geroep om sy funksie te vervul om Noordrand as liggaam van Christus in liefde op te bou (Efesiërs 3:16-19; 4:11-16). 

Na buite is elkeen geroep om die liefde van God in die wêreld met almal te deel tot eer en verheerliking van sy Naam alleen (Johannes 15:1-17).

Luister na ons preke, klink op die vorige Sondag en geniet die bediening.

  • Saameet Na Nagmaal - Op 10 Maart was daar weer ’n saameet na nagmaal wees in en om die saal.
  • Noordrand Naskool Sentrum - Soek jy die beste naskool en versorging vir jou kind? Skakel nou.
  • Noordrand Kleuterskool - Soek jy die beste kleuterskool en versorging vir jou kind? Skakel nou.
  • Nagmaal Kuier - Ons se baie dankie aan die Rietfontein Wyk wat heerlike eetgoed verskaf het na die nagmaal diens.

Wat moet ons sing? Laat weet ons gerus wat jy graag wil hoor.

GK Noordrand