Elkeen vervul sy funksie om Noordrand as liggaam van Christus in liefde op te bou!

Welkom by Gereformeerde Kerk Noordrand

Groei in geloof

Die gereformeerde kerk Noordrand is deel van God se huisgesin (Efesiërs 2:19; 1 Timoteus 3:15) in die gebied waar Johannesburg, Randburg, Roodepoort en Krugersdorp bymekaar kom. 

Ons is ALLEEN deel van God se huisgesin omdat Hy ons liefhet en ons deur sy liefde verlos en as sy kinders aangeneem het (Efesiërs 1:3-8). 

Die liefde van God is die rede en doel van ons bestaan.  Elkeen in die huisgesin van God is kosbaar.  Na binne is elkeen geroep om sy funksie te vervul om Noordrand as liggaam van Christus in liefde op te bou (Efesiërs 3:16-19; 4:11-16). 

Na buite is elkeen geroep om die liefde van God in die wêreld met almal te deel tot eer en verheerliking van sy Naam alleen (Johannes 15:1-17).

Luister na ons preke, klink op die vorige Sondag en geniet die bediening.

  • Nagmaal Kuier - Ons se baie dankie aan die Rietfontein Wyk wat heerlike eetgoed verskaf het na die nagmaal diens.
  • Senior Onthaal - Saterdag 2 September 2018 het die seniors heerlik saamgekuier en lekker geëet.  Ons sê baie dankie aan die susters wat hard gewerk het aan die suksesvolle aanbieding en afloop hiervan.
  • Die DKW - Ons is ‘n groep van so 20 wat 2 maal per maand 1ste en 3de Dinsdag 10:00 saam met ander gelowiges bymekaar kom vir bybelstudie.
  • E100 Uitdaging - Is jy ‘n baie besige mens? Wil jy graag die Bybel deurlees van voor tot agter? Weet jy waar om te begin en hoe om dit te doen?

Wat moet ons sing? Laat weet ons gerus wat jy graag wil hoor.

GK Noordrand